Normal_jeugdzorg

Het aantal jongeren in de crisisopvang neemt nog steeds niet af. Zelfs drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten, zet de druk op de crisisopvang onverminderd door. Na de decentralisatie werd aangenomen dat gemeenten tijdelijk overlast zouden ervaren in de jeugdzorg, maar dat is niet het geval. Nu het probleem al enkele jaren doorzet, mag aangenomen worden dat het een structureel probleem is. Dat meldt NOS. 

Een deel van het probleem is dat jongeren die in de crisisopvang belanden, eigenlijk door wijkteams doorverwezen hadden moeten worden. Door drukte bij de wijkteams, gebeurt dat niet en komen jongeren op plekken waar zij niet horen te zitten.

Vervolgens blijven ze ook nog eens te lang in de crisisopvang, omdat gemeenten niet weten waar ze de jongeren moeten plaatsen. Het probleem is vooral groot in kleinere gemeenten, omdat zij moeite hebben met het leveren van de benodigde specialistische zorg. Met name het aantal jongeren tussen de 13 en 18 jaar in de crisisopvang neemt toe.

Door: Redactie Nationale Zorggids