Normal_jongeren__telefoon__mobiel__communiceren__sms__whatsapp__puber__vo__po

Ruim 40 procent van de meisjes/vrouwen tussen de 12 en 25 jaar heeft wel eens last gehad van een jongen of man die seksueel ongewenst gedrag vertoonde. Slechts 13 procent van de jongens zegt ongewenst gedrag te hebben meegemaakt. Kussen op de mond, complimenten over de billen of seksueel getinte appjes vallen onder dit gedrag, ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag genoemd. Maar weinig jongeren doen aangifte ervan bij de politie. Dit meldt RTL Nieuws die DVJ Insight de opdracht gaf om vijfhonderd jongeren hierover te ondervragen. 

Wat wel en niet onder seksueel grensoverschrijdend gedrag valt is allereerst lastig vast te stellen. Waar bijvoorbeeld het grootste deel van de jongeren van mening is dat een knipoog hier niet onder valt, is toch negen procent van mening dat dat het wel doet. Ditzelfde geldt voor een wangkus of een arm om iemand heen slaan.

Wat volgens de meeste jongeren wel onder seksueel grensoverschrijdend gedrag valt, is een kus op de mond. Toch is dit percentage niet overtuigend. Net iets meer dan de helft van de jongeren vindt dat een kus op de mond zonder toestemming van de ander niet kan. 44 procent van de vrouwen vindt het met name niet kunnen als een man haar achterwerk opmerkt. Onder de mannen wordt daar anders over gedacht. Ruim 66 procent vindt dat een compliment over een vrouw haar billen geen probleem moet zijn. Foto’s met daarop een geslachtsdeel wordt door 80 procent aangemerkt als ongepast, net als het aanraken ervan zonder dat daar eerst toestemming voor is gevraagd.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag verplaatst zich steeds vaker van fysiek naar digitaal. Via Whatsapp, Instagram, Telegram of Snapchat vinden almaar meer seksueel getinte gesprekken plaats. Toch vindt 60 procent van de jongeren, man én vrouw, dat een appje met seksuele ondertoon misplaatst. Maar voor veel geldt dat het ervan afhangt hoe goed de communicerende jongeren elkaar kennen.

“Het signaal ‘hey dit gaat mis’ gaat bij een onbekende sneller af. Als bij een bekende rare dingen gebeuren dan denk je eerder: ‘misschien ligt dit wel aan mij’. Je zit dan in een andere situatie”, waarschuwt Marianne Cense, van kenniscentrum Rutgers. 

Door: Redactie Nationale Zorggids