Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) blijkt dat de meeste jeugdgezondheidsorganisaties verantwoorde zorg leveren en voldoende zicht hebben op de kwaliteit. De positie van de jeugdgezondheidszorg in het sociaal domein en de aanpak van kindermishandeling verdienen meer aandacht. Dit meldt de Inspectie.

In 2016 en 2017 voerde de inspectie onderzoek uit bij alle jeugdgezondheidsorganisaties. Bij dit onderzoek toetste de inspectie op vijf centrale onderwerpen. De hoofdconclusie is dat de organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over het algemeen verantwoorde zorg leveren en steeds meer inzicht hebben in de kwaliteit. Dit resultaat geeft de inspectie het vertrouwen dat de jeugdgezondheidszorg op de goede weg is.

Op de centrale thema’s trekt de inspectie een aantal conclusies. Zo heeft de JGZ nog lang niet overal de beoogde positie in het sociaal domeinen wordt er bij het volgen van de richtlijnen nog niet altijd de beoogde gezondheidswinst behaald. Ook zou de JGZ een meer proactieve rol aan kunnen nemen als initiator en bij tweederde van de organisaties kan het signaleren en handelen ten aanzien van kindermishandeling verbeterd worden.

De organisaties die nog niet aan een of meer normen voldeden kregen de opdracht om binnen een bepaalde termijn de nodige verbeteringen door te voeren. Afhankelijk van de norm kan de termijn verschillen. Daarnaast formuleerde de inspectie aanbevelingen voor professionals, organisaties binnen de JGZ en de lokale en/of regionale overheden.

Het toezicht op de JGZ zal zich de komende jaren meer dan voorheen richten op het functioneren van de JGZ binnen de integrale keten rond kinderen in de wijk, samen met andere inspecties binnen het toezicht op het sociaal domein. Dit omdat de JGZ alleen goed kan opereren mits zij goed ingebed is in het sociaal domein.

Door: Redactie Nationale Zorggids