Normal_vaccinatie_inenting

Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse griepvaccinatie voor kinderen met een medisch risico niet leidt tot een vermindering van huisartsbezoeken voor luchtwegklachten tijdens het griepseizoen. Dat meldt ZonMw. 

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) hebben onderzocht of, en hoe, de effectiviteit van de griepvaccinatie bij kinderen met een hoogrisico-aandoening, zoals astma, COPD hart-en vaatziekten en nierziekten, verandert bij herhaalde griepvaccinatie. Er waren namelijk aanwijzingen dat bij herhaaldelijk jaarlijkse griepvaccinatie de effectiviteit op langere termijn afneemt. Herhaalde griepvaccinatie bleek geen negatief effect te hebben op effectiviteit. Griepvaccinatie leidde ook niet tot een vermindering van huisartsbezoeken voor luchtwegklachten tijdens het griepseizoen.

Daarnaast hebben de onderzoekers een kosteneffectiviteitsanalyse gedaan voor het huidige griepvaccinatieprogramma bij kinderen met een hoogrisico-aandoening. Ze hebben aangenomen dat griepvaccinatie niet beschermt tegen milde tot matige griepinfecties. Op basis van onderzoek uit andere landen beschermt het wel tegen ernstige griepinfecties die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte. Met deze aannames bleek dat het griepvaccinatieprogramma zeer waarschijnlijk niet kosteneffectief is.

Er is veel onzekerheid over het aantal door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder hoogrisicokinderen. Daarnaast is het onduidelijk hoe groot het aantal verloren levensjaren is bij sterfte door influenza (griep) aangezien het veelal kinderen betreft met een beperkte levensverwachting. Op dit moment is er onvoldoende bewijs om het huidige beleid te kunnen verdedigen. Betere cijfers zijn nodig over de door griep veroorzaakte ziekenhuisopnames en sterfte onder hoogrisicokinderen. Daarnaast is nader onderzoek nodig om te achterhalen hoe het effect van griepvaccinatie afhangt van ziekte-ernst en welke mechanismen hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Door: Redactie Nationale Zorggids