Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan deze slachtoffers. Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Dit meldt IGJ.

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid deed IGJ onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp die dertien jeugdhulpinstellingen bieden aan (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers van loverboys. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspectie constateert dat het merendeel van de jeugdhulpinstellingen goede hulp biedt aan de (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers van loverboys. Tijdens de behandeling werken de professionals samen met de jeugdigen aan het versterken van het zelfbeeld en de weerbaarheid, het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en aan traumaverwerking. Ook streven zij naar een goede samenwerking met de ouders en het vergroten van het sociale netwerk van de jeugdige.

Er zijn ook verbeteringen gewenst. Zo dienen enkele instellingen bij de uitvoering van de hulpverlening nadrukkelijker aan te sluiten bij de problematiek van de(vermoedelijke) slachtoffers. Verder zal bijna de helft van de instellingen de medewerkers verder moeten scholen in het werken met (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys.

De inspectie acht het zorgelijk dat het aantal behandelde slachtoffers van loverboys veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers. Op grond van de ‘Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016’ wordt het aantal minderjarige slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting geschat op 1.363. Het aantal (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers dat bij de dertien jeugdhulpaanbieders in het voorjaar van 2017 werd behandeld ligt op 142.

Dit betekent dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Het is van belang dat het bestaande hulpaanbod beter bekend raakt bij de gemeenten die de jeugdigen naar de hulp verwijzen en voorts dat gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid zorgen dat er een landelijk dekkend hulpaanbod voor deze slachtoffers komt.

Door: Redactie Nationale Zorggids