Normal_huiselijk_geweld_kinderen_pesten

De ontwerpers van platform What Design Can Do (WDCD) starten een challenge om de seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan. De problemen komen vaak pas aan het licht als het te laat is. Uitbuiting van kwetsbare jongeren bijvoorbeeld. Voorkomen van dit probleem is lastig en achteraf hulp bieden is dan bittere noodzaak. Dit meldt Rijksoverheid.

De deelnemers van What Design Can Do kijken 'anders' naar maatschappelijke problemen en bedenken oplossingen buiten de gebaande paden. Soms conventioneel met een twist, soms vooruitstrevend en grenzend aan het onmogelijke. Gerrit van der Burg, Voorzitter van het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie (OM) en voorzitter van de Landelijke Taskforce Mensenhandel: "Ontwerpers denken vanuit creatie en kunnen meer afstand nemen van het gewenste eindresultaat, ze kijken verder en transformeren problemen in oplossingen."

Jaarlijks zijn ongeveer 1.325 jongens en meisjes in Nederland het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Het betreft hier ernstige misdrijven met grote gevolgen voor de betrokkenen. Er zijn mensenhandelaren actief die met dwang, geweld en misleiding jongeren uitbuiten. Complexe problematiek zoals seksuele uitbuiting van minderjarigen vereist misschien wel een inventieve, niet-alledaagse oplossing. Organisaties zoals het OM, politie, het ministerie van JenV, Terre des Hommes en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bestrijden dit probleem al jaren.

Maar soms vereist het oplossen van het problemen een andere benadering. “Vele honderden minderjarigen worden hier in Nederland seksueel uitgebuit. Een vreselijk en deels onzichtbaar probleem. In aanvulling op wat al gebeurt, gaan we nu ook een bijzonder traject in met What Design Can Do: No Minor Thing, the WDCD challenge to combat sexual exploitation of children”, aldus Van der Burg.

De challenge kent meerdere fases, zoals de lancering op 24 mei en het indienen van de voorstellen in september. In oktober of november worden de ideeën gepresenteerd tijdens het Innovatiecongres, waar ook de minister van Justitie en Veiligheid bij aanwezig is.

Door: Redactie Nationale Zorggids