Normal_duic_merel_peels

Buurtteams in Utrecht zijn inmiddels wel bekend, maar er zijn ook teams die bij mbo-scholen in Utrecht ‘op locatie’ werken. Zo ook bij het ROC Midden-Nederland aan de Vondellaan. Daar helpt onder andere Merel Peels van het Buurtteam MBO van Lokalis studenten met alle problemen die bij jongeren kunnen spelen. Ook Laura schuift aan – zij zag het even niet meer zitten, maar is inmiddels op de goede weg.

“Het ging wat minder met me. Ik was heel negatief, ook over mezelf. Ik wist niet meer wie ik zelf was”, begint Laura – 18 jaar en studente aan het ROC Midden-Nederland in Utrecht. Ze had veel moeite met om hulp vragen, maar gelukkig was er een goede vriendin die haar problemen zag. Ze praatte met Laura en een mentor van de school.

Laura kreeg het advies om een bezoek te brengen aan het buurtteam dat in de school zit. Dat was in het begin heel emotioneel. “Ik moest steeds huilen. Het ging thuis niet zo goed met mijn broer. Alle aandacht ging daarom naar hem en er kwam veel druk op me te liggen om alles goed te doen. Ik ben me erg gaan aanpassen aan anderen.”

Laura kwam er daarnaast achter dat ze op vrouwen valt. Ze vertelt dat ze langzaam de moeilijke periode achter zich heeft weten te laten met behulp van het Buurtteam MBO. “Ik weet weer wie ik ben. Ik durf over mijn problemen te praten als er wat is.” Merel Peels (38) kijkt haar aan en zegt: “Je bent je weer bewust van wat je doet. Het gaat nu hartstikke goed.” Laura lacht verlegen en knikt.

Het Buurtteam MBO op school heeft volgens Merel – gezinswerker bij het buurtteam – verscheidene voordelen. Zo is de drempel lager om aan te kloppen voor hulp. In goede samenwerking met de school worden de jongeren beter bereikt. “De mentoren van studenten merken vaak dat er iets aan de hand is”, zegt Merel. “Dat kan zijn doordat iemand een tijd niet komt opdagen, afgeleid is of doordat de cijfers tegenvallen. Zij gaan dan met leerlingen in gesprek en hebben de mogelijkheid om naar ons door te verwijzen of ons te betrekken bij de gesprekken. We hebben ook een functie in het voorlichten en versterken van docenten en mentoren op de school.” Als er problemen op sociaal of emotioneel vlak zijn, legt Merel uit, kan het buurtteam op school direct helpen. Bij een buurtteam moet iemand met een hulpvraag in die specifieke wijk woonachtig zijn, maar de Buurtteams MBO helpen elke student, ongeacht hun woonplaats.

Voor Laura was het Buurtteam MBO een uitkomst. “Ik zou nooit naar een team in mijn wijk zijn gegaan. Ik wist niet eens dat het kon. Hier ben ik toch al op school en niemand hoeft het te weten, want het kan tijdens schooltijd en de docenten houden er rekening mee.” De mentoren zijn geholpen met een derde partij die professioneel met de studenten kan praten. Merel: “We hebben verder dezelfde visie als alle andere buurtteams. We proberen dus zo snel mogelijk iemands eigen netwerk te betrekken bij een student met problemen.”

De problemen waarmee studenten kunnen zitten, lopen uiteen. Merel: “Schulden, verslaving, depressie, zwangerschap, problemen met een loverboy – we zien van alles voorbij komen. Juist op school komen deze problemen bij jongeren sneller aan het licht, doordat docenten ze signaleren. De jongeren zelf weten soms niet waar ze terechtkunnen.”Het belangrijkste is volgens Merel om de studenten uit een negatief patroon te halen: zo snel mogelijk laten zien wat ze zelf kunnen. “Ze moeten de mogelijkheid hebben om weer grip te krijgen op hun leven en de ruimte om dingen zélf op te kunnen lossen. Het blijkt vaak dat de studenten veel meer zelf kunnen dan ze beseffen.” Ze knikt weer naar Laura. “Kijk maar!”

Kijk voor meer informatie op www.buurtteamsutrecht.nl

Dit artikel verscheen eerder in de serie Onder de Mensen, van DUIC en is geschreven door Jess Holweg,

(Dit is een advertorial van Lokalis)