Normal_rss_entry-138870

De gezinslocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden gesloten. Daarvoor pleiten zes organisaties in een manifest dat dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In de sober ingerichte locaties verblijven gezinnen die zich voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst.

Volgens War Child, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Kerk in Actie en Defence for Children kunnen kinderen in de huidige gezinslocaties niet goed worden opgevangen. "We pleiten ervoor deze te sluiten en over te gaan naar opvang die de rechten van kinderen voorop zet", zegt Helen Schuurmans namens de organisaties.

De opstellers van het manifest vinden dat er snelle stappen moeten worden genomen om het leven van kinderen in asielzoekerscentra te verbeteren. "Vaak verhuizen, geen privacy, te weinig hulp bij traumatische ervaringen: de opvang van kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra voldoet niet aan de normen van het kinderrechtenverdrag. Terwijl deze kinderen al zóveel hebben meegemaakt", meldt het manifest.

Uit onderzoek bleek vorige week dat kinderen in asielzoekerscentra en uitgeprocedeerde asielkinderen in de gezinslocaties zich niet altijd veilig voelen. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan privacy. Op sommige locaties moet meer dan 90 procent van de gezinnen voorzieningen als toilet, douche en keuken delen.

De organisaties hebben tien verbeteringen voorgesteld, zoals 'Stop gedwongen verhuizingen' , 'Meer veiligheid, met name voor meisjes', 'Verbeter de toegang tot gezondheidszorg', 'Kindvriendelijke voorlichting over de asielprocedure' en 'Iedere locatie een vertrouwenspersoon voor kinderen'.

Malik Azmani heeft als voorzitter van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het manifest dinsdag aangenomen.

Door: ANP