Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Verschillende partijen in het werkveld hebben positief gereageerd op de aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen opperde. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar publiceerde eerder deze week de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016. Er is tot nu toe geen landelijk beeld van waarvoor kinderen jeugdhulp krijgen en het aantal meldingen en onderzoeken bij Veilig Thuis. De aanbevelingen voor registratie én over vervolgonderzoek, konden rekenen op brede steun. Dit meldt Nationaal Rapporteur.

De Nationaal Rapporteur deed twee aanbevelingen over de registratie van gegevens. Hij beveelt de minister van Volksgezondheid aan om vormen van kindermishandeling, waaronder seksueel geweld, die aanleiding zijn geweest tot het inzetten van jeugdhulp te registreren in de Beleidsinformatie Jeugd. Dit is de informatie die door jeugdhulpinstellingen wordt verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo ontstaat een landelijk beeld van welke vorm van hulp jeugdzorgorganisaties bieden aan slachtoffers van seksueel geweld.

Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties die jeugdhulp aanbieden, is blij met deze aanbeveling: “Het ondersteunt de sector in het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en bescherming van jeugdige slachtoffers”. Ook brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) steunt de conclusies en aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur.

Landelijk beeld Veilig Thuis

De Nationaal Rapporteur heeft de minister van Volksgezondheid  en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook aanbevolen om er zorg voor te dragen dat de registratie bij de 26 regionale advies- en meldpunten kindermishandeling, Veilig Thuis, landelijk uniform wordt. Anders zijn landelijke conclusies over de afhandeling van meldingen van kindermishandeling niet mogelijk. Veilig Thuis is (mede) hiervoor al een verbetertraject gestart.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Naast aanbevelingen over registratie, deed de Nationaal Rapporteur drie aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld over de reden tot het plaatsen van met name meisjesslachtoffers in de gesloten jeugdhulp. Volgens de Nationaal Rapporteur is ook vervolgonderzoek nodig naar jongensslachtoffers van seksueel geweld in de jeugdhulp, omdat zij relatief minder vaak én lichtere hulp ontvangen dan meisjes. Tot slot beveelt de Nationaal Rapporteur aan onderzoek te doen naar online vormen van seksueel geweld. Ook het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM) en Rutgers onderschrijven het belang van meer onderzoek naar onder andere grooming, sexting en exposing.

Door: Redactie Nationale Zorggids