Normal_kaars2

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (V en J) hebben onderzoek gedaan naar een zelfmoord door een jongere in Limburg. De inspecties concluderen dat de jongere lange tijd geen passende hulp kreeg. Dat meldt IGJ. 

In mei 2017 ontvingen de inspecties van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph en Bureau Jeugdzorg Limburg een melding van een suïcide van een jongere binnen SJSJ Icarus. Bij gebrek aan passende hulpverlening verbleef de jongere daar op een gesloten plek sinds maart 2017.

Onderzoek

De Inspecties betrokken onder meer SJSJ Icarus bij het onderzoek, maar ook Bureau Jeugdzorg Limburg, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en de Raad voor de Kinderbescherming. Er is gesproken met betrokken medewerkers, leidinggevenden en gedragsdeskundigen en er zijn dossieranalyses uitgevoerd. Ook is gesproken met de ouders van de jongere.

Onvoldoende passende hulp

Het oordeel is dat – gezien de complexe, meervoudige problematiek van de jongere – het jeugdhulpveld onvoldoende heeft gezorgd voor passende hulp en behandeling. Daarnaast worden per instelling verbeterpunten geformuleerd.

Binnen drie maanden moeten de betrokken instanties Icarus, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming informeren over de doorgevoerde of geplande verbeteracties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids