Normal_jeugdzorg

De zogenoemde ‘no-nonsense aanpak’ van Jeugdplusjeugd stuit op weerstand van de toezichthouder op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Rotterdam. Onorthodox noemt Toezicht WMO de aanpak van de zorginstelling waarbij naar jongeren wordt geschreeuwd en medewerkers dreigen hun cliënten te slaan. Tegelijkertijd zijn knuffels onderdeel van de zorg. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Jeugdplusjeugd helpt verslaafde en criminele jongeren of jongeren met schulden. Volgens Toezicht WMO heeft de organisatie één en ander niet op orde en moet en er gedragsregels opgesteld worden waarin ook grenzen worden gesteld aan lichamelijk contact, zoals knuffelen.

Een ander punt waar de toezichthouder vragen bij heeft zijn de bijbesltudies. “Op zich geen probleem in een vermenging van zorg en religie, mits dit ook als zodanig is verwoord.” Toezicht WMO wil dat Jeugdplusjeugd duidelijk maakt waarom het bijbelstudies aanbiedt. De zorgorganisatie heeft enkele verbeterpunten opgestuurd gekregen die voor 1 oktober doorgevoerd moeten zijn.

Zilveren Kruis stopte eerder dit jaar met het verstrekken van persoonsgebonden budgetten aan verzekerde cliënten van Jeugplusjeugd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids