Normal_rss_entry-150842

Het aantal kinderen dat in de zomer is ontvoerd door een van de ouders is licht gedaald. 32 kinderen keerden na het einde van deze zomervakantie niet terug naar Nederland. Vorig jaar waren dat er 36. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) meldt dat het de eerste keer is dat een daling wordt gesignaleerd.

De organisatie is voorzichtig optimistisch dat ouders zich meer ervan bewust zijn dat ze samen een beslissing voor een verhuizing moeten nemen. "Wij hopen dat deze trend in de rest van het jaar doorzet. Elk ontvoerd kind is immers één te veel", zegt directeur Coşkun Çörüz.

Meerdere ouders die het kind mee naar het buitenland hebben genomen verklaarden dat het kind zelf niet zou willen terugkeren naar Nederland. De meeste kinderen werden meegenomen naar Spanje, Turkije (beide vier), Polen en België (beide drie). De meeste kinderen werden ontvoerd door hun moeder en meer dan de helft is leerplichtig.

Afgelopen zomer werden ook acht kinderen ontvoerd naar Nederland. Ze kwamen uit Zweden, België, Sint-Eustatius, Roemenië en Bulgarije.

Door: ANP