Normal_prik_injectie_vaccinatie_naald_inenten

Onderzoek van het RIVM toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. De resultaten zijn in lijn met de uitkomsten van eerdere internationale onderzoeken waaruit blijkt dat de HPV-vaccinatie veilig is. Dit meldt RIVM. 

Meisjes krijgen het HPV-vaccin in het jaar dat zij 13 worden. Voor introductie van vaccinatie tegen HPV, kwamen ernstige vermoeidheidsklachten  bij ongeveer één op de vijf meisjes voor in deze leeftijdscategorie en bij ongeveer de helft daarvan houden deze klachten langer dan drie maanden aan. Het RIVM onderzocht of deze langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes dan bij meisjes die niet zijn ingeënt.

Chronisch vermoeidheidssyndroom 

Voor het onderzoek werden bijna 70.000 meisjes geselecteerd uit een groot huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC. Uit gegevens bleek dat langdurige vermoeidheid vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voorkwam als na de invoering. De diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) werd maar weinig gesteld door huisartsen, namelijk nul tot één keer per jaar per tienduizend meisjes. Zowel voor als na invoering van het HPV-vaccin.

In de studie gaven 49 meisjes die langer dan zes maanden vermoeidheidsklachten hebben gehad toestemming om hun gezondheidsgegevens te koppelen aan hun vaccinatiegegevens. Van hen waren 37 gevaccineerd. Binnen een jaar na de HPV-vaccinatie bezochten zij niet vaker een huisarts met langdurige vermoeidheidsklachten dan voor of langer dan een jaar na de vaccinatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids