Normal_webcam__digitaal__data__privacy

De minister voor Rechtsbescherming laat onafhankelijk onderzoek doen naar de wenselijkheid van en de technische mogelijkheden voor een systeem om slachtoffers van kinderpornografie te notificeren als er bekend beeldmateriaal van hen opduikt. De Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft dit eerder aanbevolen. Dit meldt de Nationaal Rapporteur. 

In 2017 heeft het Canadian Centre for Child Protection onderzoek gedaan naar de ervaringen en behoeften van slachtoffers van kinderpornografie. De Nationaal Rapporteur heeft hier destijds aan meegewerkt en geconcludeerd dat het bestaan van beeldmateriaal van het misbruik slachtoffers hun leven lang kan blijven achtervolgen.

Ook wees de Nationaal Rapporteur erop hoe belangrijk erkenning voor slachtoffers is en dat deze erkenning kan blijken uit bijvoorbeeld een vorm van schadevergoeding. Om deze te kunnen eisen moet het echter wel bekend zijn als het materiaal opduikt in een strafzaak. Onderzoekers van DSP-groep gaan nu in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeken of slachtoffers (of hun ouders) dit willen, en welke (technische) mogelijkheden hiervoor gecreëerd moeten worden.

Enquête

Een enquête onder (ouders van) slachtoffers van kinderpornografie maakt deel uit van het onderzoek. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen deze enquête invullen: "We willen dat het systeem past bij de wensen van slachtoffers. De keuze of slachtoffers genotificeerd worden, moet daarom bij het slachtoffer of bij de ouders van het minderjarige slachtoffer liggen. Maar waar moeten we nog meer rekening mee houden? Dat hopen we te leren uit dit onderzoek"

Versterking positie slachtoffer

Volgens de Nationaal Rapporteur draagt de mogelijkheid tot notificatie bij aan de versterking van de rechten van slachtoffers. In de Verenigde Staten is deze gang van zaken al jarenlang praktijk. Bolhaar: "Het opnemen van seksueel misbruik van een kind en het verspreiden van de beelden is makkelijker geworden door toegenomen digitalisering. We moeten daarom constant blijven leren van en reflecteren op de aanpak van kinderpornografie, zodat we deze kunnen blijven verbeteren en zodat we slachtoffers beter kunnen erkennen en ondersteunen."

Door: Redactie Nationale Zorggids