Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De zorgkosten van kinderen in arme wijken zijn hoger dan die van kinderen in beter bedeelde wijken. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat kinderen in arme wijken al bij de geboorte ongezonder zijn dan kinderen in de minder arme plekken van Nederland. Het verschil tussen in zorgkosten tussen gezonde en ongezonde wijken kan zodoende soms wel 1.000 euro zijn. Dit meldt RTL Nieuws. 

De nieuwszender keek in de databank van Vektis naar de ingediende declaraties bij zorgverzekeraars uit bijna achthonderd wijken en dorpen in Nederland. In Roermond geven ouders soms 300 euro euro meer uit aan de zorg voor hun kind dan een gemiddelde Nederlandse ouder voor hun kinderen betaalt. Kinderen uit Roermond blijken vaker naar de huisarts te gaan en meer medicijnen te gebruiken dan bijvoorbeeld een kind in Haarlem, waar de zorgkosten juist 300 euro onder het landelijke gemiddelde liggen.

Vaker problemen in ongezonde wijken

Maria van den Muijsenbergh is professor gezondheidsverschillen bij de Radboud Universiteit en merkt op dat gezinnen in de zogenoemde ongezonde wijken vaker kampen met stress, werkloosheid, schulden en armoede. Ze vindt niet dat kinderen de dupe mogen zijn van de ‘ziekmakende omstandigheden in de maatschappij’.

Van den Muijsenbergh is tevens huisarts en ziet dat ook sociale problemen in gezinnen zorgen voor een bezoekje aan de huisarts. Kinderen lopen rond met buikpijn omdat ze bijvoorbeeld thuis problemen hebben. Overgewicht, astma en diabetes zijn onder kinderen uit ongezonde wijken ook niet ongewoon en komen voort uit de eerdergenoemde problemen en de leefstijl van hun ouders.

Begeleiding voor armere gezinnen

De hoogleraar en GGD vinden dat ouders ondersteuning nodig hebben zodat zij hun kind in een gezonde omgeving kunnen opvoeden. Ieder kind moet daartoe gelijke kansen krijgen. Een eerste stap is het verbeteren van de samenwerking tussen scholen, huisartsen en de sociale dienst. Als het aan Hugo Backx van GGD GOHR Nederland ligt, geeft Nederland ook meer geld uit aan preventie. Dit kan door bijvoorbeeld aanstaande ouders alvast te begeleiden.

Door: Redactie Nationale Zorggids