Normal_tandenborstel_tandarts

Gebitten van jongeren, vooral van tieners, zijn in de afgelopen 6 jaar verslechterd. Verder blijkt dat jongeren met een lage sociaaleconomische status nog steeds een slechtere mondgezondheid hebben en hun gebitten minder goed verzorgen dan hun leeftijdsgenoten met een hoge sociaaleconomische status. Om de mondgezondheid van jongeren te verbeteren, is meer aandacht voor het voorkomen van gaatjes en gebitsslijtage nodig. Deze aandacht moet zich richten op een brede groep van jeugdigen en hun ouders. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

De mondgezondheid van 5-jarigen is de afgelopen zes jaar verbeterd, maar dat van de andere leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is gestagneerd of zelfs verslechterd. De verbetering van de mondgezondheid van 5-jarigen is mogelijk te verklaren door de aandacht voor het gebit van jonge kinderen in de afgelopen jaren. Een voorbeeld is de preventiemethode Gewoon Gaaf van het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.

Gaatjes komen nog steeds veel voor

Gaatjes blijken net als in de twee voorgaande onderzoeksjaren nog altijd zeer veel voor te komen onder jongeren: een kwart van de 5-jarigen, 40 procent van de 11-jarigen, twee derde van de 17-jarigen en vier vijfde van de 23-jarigen hebben gaatjes tot in het tandbeen. Daarnaast is er een sterk toename van gebitsslijtage: een vijfde van de 17-jaigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen.

Sociaaleconomische status

Het onderzoek maakt onderscheid tussen jongeren met een lage en hoge sociaaleconomische status. Bepalend is het opleidingsniveau: bij 5- en 11-jarigen dat van de moeder, bij 17- en 23-jarigen het eigen opleidingsniveau. Bij de 5-jarigen met een hoge sociaaleconomische status hebben meer kinderen een gaaf gebit dan de kinderen met een lage sociaaleconomische status. Bij 11-jarigen in beide groepen is het percentage met een gaaf gebit afgenomen, maar nog steeds hebben meer kinderen met een ‘hoge status’ een gaaf gebit dan de andere kinderen. Bij 17-jarigen is de mondgezondheid gestagneerd en hebben kinderen met een hoog sociaaleconomische status zelfs een slechter gebit. Toch komen daar minder gaatjes voor.

Adviezen Ivoren Kruis

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren en hun ouders zich niet altijd houden aan de adviezen van het Ivoren Kruis.  Het gaat hierbij vooral om tweemaal per dag tandenpoetsen, niet te vaak of gedurende te lange tijd voedsel of dranken nuttigen(maximaal 7 eetmomenten per dag) en het belang van niet spoelen na tandenpoetsen zodat fluoride langer in de mond blijft.

Om de mondgezondheid van jongeren te verbeteren, is dus meer aandacht voor het voorkomen van gaatjes en gebitsslijtage nodig. De adviezen moeten zich richten op een brede groep van jongeren en hun ouders. Het Zorginstituut zal met de partijen in de mondzorg bespreken welke rol zij gaan nemen in  het tegengaan van de verslechtering van tienergebitten en welke stappen zij gaan maken om tot verbetering te komen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids