Normal_diabetes1

“Uitgangspunt is dat schoolbesturen op grond van de WGBH/CZ de verplichting hebben om te onderzoeken welke aanpassingen getroffen kunnen worden, zodat wordt toegewerkt naar de algemene toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met diabetes.” Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een advies op verzoek van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Dit melden het College voor de Rechten van de Mens en de Telegraaf.

Medio juli 2018 heeft de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school het College voor de Rechten van de Mens gevraagd om een advies over de vraag welke verantwoordelijkheden schoolbesturen hebben op het gebied van het organiseren en verlenen van diabeteszorg aan leerlingen. 
 
Het College laat weten dat “het op voorhand uitsluiten van (zorg aan) leerlingen met diabetes, zonder onderzoek te doen naar de individuele omstandigheden, zal leiden tot verboden onderscheid in de zin van de WGBH/CZ (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, red.).” Iedere school is dan ook verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die ook te bieden als dit binnen de mogelijkheden van de school ligt.
 
De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School is blij dat nu duidelijk is dat diabeteszorg op school geen gunst is en dat dit niet bij voorbaat geweigerd kan worden. Voorzitter Floor Kaspers: “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”

Door: Redactie Nationale Zorggids