Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid

GroenLinks wil zo snel mogelijk van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten welke maatregelen hij gaat nemen om jongeren met complexe problemen eerder te helpen. Meerdere keren attendeerde Kamerlid Lisa Westerveld de minister op de zorgen in de sector over de wachtlijsten en de gevolgen hiervan. De zorgen worden bevestigd door de Inspectie, aldus GroenLinks.
 

Naar aanleiding van een reportage van Nieuwsuur wil Westerveld ook weten waarom de minister de Kamer niet heeft geattendeerd op nieuwe informatie over het aantal zelfmoorden onder jongeren die jeugdzorg krijgen. In oktober liet De Jonge nog weten dat tien jongeren die in een instelling in de jeugdzorg verbleven recent een einde aan hun leven maakten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldt in een rapportage die in het kerstreces verscheen echter 26 gevallen van zelfdoding. 

Pers bracht probleem onder de aandacht

Westerveld: “Ik schrok al van de tien suïcides die ik in oktober terugvond in de antwoorden van de minister en nu blijkt het te gaan om meer dan 2,5 keer zoveel jonge mensen. Zijn dit nieuwe cijfers? Hanteert de Inspectie een ruimere definitie van Jeugdzorg? Hoe dan ook: de minister had op zijn klompen moeten aanvoelen dat dit informatie is waar de Kamer behoefte aan heeft. Maar we hadden de pers nodig om het stuk op het netvlies te krijgen.”

Want het was de redactie van Nieuwsuur en niet minister de Jonge die het document met het aantal zelfdodingen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd bij GroenLinks onder de aandacht bracht. Het overzicht dateert uit november, maar is niet onder de aandacht gebracht in de zoeksystemen van de Tweede Kamer.

In afwachting van actie De Jonge

Verder dan die kwalificatie wil het Kamerlid op dit moment niet gaan. "Laat De Jonge eerst maar eens in de Kamer komen uitleggen wat hij gaat doen aan de wachtlijsten in deze sector en wat er op korte termijn gaat gebeuren om jongeren tijdig te helpen."

De jeugdzorg verkeert volgens diverse partijen, vakbonden en beroepsgroepen in een diepe crisis: honderden jonge mensen en hun ouders verkeren in permanente onzekerheid en worden van de ene naar de andere zorgvoorziening doorverwezen. Gemeenten bij wie de verantwoordelijkheid is belegd, zijn door de complexiteit van de sector en de bekostiging lang niet altijd in staat goed bij te sturen en hebben daar onvoldoende middelen voor. Bovendien is de jeugdzorg in Nederland onderworpen aan de nukken van de marktwerking, waaraan GroenLinks overigens een eind wil maken. Om de werkdruk te beteugelen en aan de vraag voor goede zorg te voldoen, is er volgens de vakbonden 750 miljoen euro extra nodig.

Door: Redactie Nationale Zorggids