Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan zorgen voor problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, depressie en verslavingen.

Standaard stresstest

Het NCJ pleitte er in november al voor om kinderen onder de drie jaar standaard te onderzoeken op stress. Aan het begin van deze maand presenteerde het NCJ tijdens een symposium het Nederlandse literatuuronderzoek. Volgens de onderzoekers is de kous daarmee nog lang niet af. "Meer onderzoek en duiding, een brede maatschappelijke discussie, samenwerking en preventieve aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien."

Door: Nationale Zorggids