Normal_onderwijsisgeenoptiefotofreekvandenbergh

Op 21 februari gingen drie kinderen met een beperking met een sloophamer naar de Tweede Kamer, om deze aan te bieden aan de ministers De Jonge van Volksgezondheid en Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Hun boodschap: sloop de muur tussen zorg en onderwijs, zodat alle kinderen met een beperking naar school kunnen. Ze deden dat voor het overleg van de ministers met de Kamercommissies van Onderwijs en Volksgezondheid over het thema onderwijs en zorg. Dit meldt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind ( NSGK).

De kinderen zijn Merijn (14), Marie Claire (11) en Robin (11). Als kinderambassadeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) komen ze op voor alle kinderen met een beperking in Nederland. In dit geval gaat het hen om de tienduizend kinderen die niet naar school gaan. Dat komt veelal door de gebrekkige samenwerking tussen zorg en onderwijs. Met de sloophamer willen ze dit onder de aandacht brengen, onder het motto ‘Geen onderwijs is geen optie’.

De actie is een gezamenlijk initiatief van NSGK en zorgorganisatie Estinea. Estinea ondersteunt mensen met een beperking in Twente en de Achterhoek. Daarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden, niet van beperkingen.

Door: Nationale Zorggids
Fotograaf: Freek van den Bergh