Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

Er moeten expertisecentra komen die zich uitsluitend richten op seksueel misbruik van kinderen. Dit bepleiten GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg en orthopedagoog en schrijfster van 'De wetende getuige' Anneke van Duin, zo meldt huiselijkgeweld.nl. 

Volgens hen missen hulpverleners te vaak signalen van seksueel misbruik van kinderen binnen de familiekring. Zij verwijzen tevens naar het rapport Op goede grond van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Daarin staat dat verreweg de meeste kind-slachtoffers niet herkend worden, de meeste wel bekende slachtoffers worden niet gemeld, en de meeste meldingen leiden niet tot onderzoek. Soms is er onwil om te geloven dat echt sprake is van seksueel misbruik. Maar vaak wordt weggekeken uit onkunde en handelingsverlegenheid.

Multidisciplinaire teams

De expertisecentra waar het tweetal voor pleit, moeten werken met multidisciplinaire teams met onder meer een kinderarts, psycholoog en maatschappelijk werker. Dit is een andere werkwijze dan in al bestaande brede centra voor seksueel en huiselijk geweld.

De centra kunnen advies gevraagd worden voor (civielrechtelijke) besluiten zoals over uithuisplaatsing en omgangsregelingen. Maar ook de plek zijn waar professionals van andere instellingen, zoals van Veilig Thuis of maatschappelijk werk, terecht kunnen voor advies voor hulpverlening. Want vaak spelen in een gezin meerdere problemen.

Focus

"Misschien kan het ook de plek zijn waar leraren, buren en familieleden heen kunnen als zij met hun handen in het haar zitten over wat zij vrezen dat zich afspeelt. De toepassing kan breed zijn, maar de focus beperkt: seksueel misbruik van kinderen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar", schrijven de twee op de website van GroenLinks.

Door: Nationale Zorggids