Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Kinderrechters zijn vaak genoodzaakt om kinderen en jongeren in een gesloten inrichting te plaatsen door gebrek aan goede opvang binnen de jeugdzorg. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Maria de Jong-de Kruijff van de Universiteit van Leiden. Hoewel de rechters twijfelen of zij de juiste keuze maken, is er in de meeste gevallen geen goed alternatief. Geen opname in een gesloten inrichting houdt in dat het kind terugkeert naar de onveilige thuissituatie. Dit meldt NOS. 

De Jong-de Kruijff analyseerde 586 uitspraken die kinderrechters deden in de afgelopen tien jaar. Daaruit bleek dat zij zelf aangaven twijfels te hebben over hun uitspraak, maar dat zij geen andere mogelijkheid zagen om het kind uit de onveilige thuissituatie te halen. Dit zou komen doordat instellingen geen passende zorg aanbieden voor deze doelgroep.

Gevangenis

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die zwaar depressief zijn of die loverboy-problematiek hebben. Hoewel terugkeer naar een onveilige thuissituatie niet verstandig is, zijn de kinderen volgens de promovenda ook niet gebaat bij opname in een gesloten afdeling. Vaak hebben deze kinderen al een geschiedenis binnen de jeugdzorg en bij hulpverleners. 23 van deze jongeren werden geïnterviewd door De Jong-de Kruijff. “Zij ervaren de gesloten jeugdzorg als een gevangenis.”

Kinderen moeten zich uitkleden

Door gebrek aan personeel zouden de kinderen soms de hele dag opgesloten worden in hun kamer, met enkel drie keer een kwartier tijd om even naar buiten te gaan. Ook het doorzoeken van de kamers, waarbij de kinderen zich moeten uitkleden om verboden voorwerpen te zoeken, wordt als zeer heftig ervaren. “Uit mijn eigen praktijk als advocaat in dit soort zaken weet ik dat slechts een enkeling van een verblijf in een gesloten jeugdzorginstelling opknapt. De rest juist niet.”

Kleinschalige woongroep

Zij zou veel liever zien dat de kinderen worden geplaatst in een kleinschalige woongroep. Zij kunnen daar specifieke behandelingen krijgen, in een omgeving die veel minder vijandig voelt dan een gesloten instelling. Hoewel dit soort woongroepen wel bestaan, is daar te weinig plek voor nieuwe kinderen. De onderzoekster vindt dat minister De Jonge van Volksgezondheid verantwoordelijk is om deze plekken te creëren, samen met de sector. “Die verantwoordelijkheid kun je niet aan allerlei verschillende gemeenten overlaten.”

Door: Nationale Zorggids