Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel blijkt dat kleinschalige jeugdhulpaanbieders tevreden zijn over de inspectiebezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wel vinden ze dat de IGJ meer accent kan leggen op haar adviserende rol naar de instellingen om de kwaliteit en veiligheid van hun zorgaanbod te blijven verbeteren. Daarnaast willen instellingen in deze sector graag dat de IGJ meer dan nu het geval is oog heeft voor de complexe omgeving waarin zij opereren. Dit meldt de inspectie. 

Niet alle ondervraagde instellingen vinden het toetsingskader geschikt, vooral omdat dit onvoldoende rekening houdt met de kleinschaligheid. Zij beoordelen daarom de nuttigheid van een beoordeling verschillend. Wanneer inspecteurs in gesprek gingen met de instellingen om zich en beeld te vormen over de praktijk, dan werd de beoordeling als nuttig en leerzaam ervaren. Gebeurde dit niet, dan werd het oordeel van IGJ als minder nuttig ervaren.

Bij de communicatie over de beoordeling van de inspectie zijn enkele verbeteringen mogelijk. Zo helpt een transparante communicatie over de aanleiding en het resultaat van de inspectie, zeker wanneer er sprake is van een onaangekondigd bezoek op basis van signalen die de IGJ krijgt.

De inspectie is op dit moment bezig met verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht op de jeugdzorg met het programma ‘vernieuwen toezicht’. De concrete uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het toetsingskader, de toezichtmethode en instrumenten verder te ontwikkelen om zo recht te doen aan de complexiteit en verscheidenheid van de jeugdzorg. 

Door: Nationale Zorggids