Normal_normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van Volksgezondheid deze week bekendmaakten. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderen. Dat wordt gerealiseerd door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door een nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod. Dit meldt Rijksoverheid. 

Alle partijen willen dat kwetsbare jongeren, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp kunnen krijgen. Dat vraagt deels om nieuwe maatregelen, maar deels ook om versnelling van projecten die al in uitvoering zijn. Zodat samen met ouders tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling, zo mogelijk thuis.

Professionals scholen

Zo gaan alle betrokken instellingen hun professionals scholen in suïcidepreventie en toerusten voor situaties waarin gedwongen afzonderingen niet meer zijn toegestaan. Dat moet op korte termijn leiden tot een verbeterde JeugdzorgPlus waarin minder suïcides voorkomen en het aantal gedwongen afzonderingen teruggedrongen wordt tot nul.

Inzetten op preventie

Uiteindelijk willen partijen voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terechtkomen. Dat stelt stevige eisen aan de hele jeugdketen. Zo moet de kennis in het zogeheten voorveld, zoals wijkteams en ambulante jeugdhulp, worden verbeterd. Ook is het nodig een nieuw, beter passend woon- en zorgaanbod te ontwikkelen. Dat vraagt om (meer) samenwerkingen tussen onder andere JeugdzorgPlus en de jeugd-ggz, om investeringen in vakmanschap en in vastgoed, maar ook om rust en ruimte voor de sector.

Brede samenwerking

Het plan is geschreven door gedragswetenschappers, kinder- en jeugdpsychiaters en andere deskundigen uit de branches: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBC (samen in de BGZJ) en het ministerie van Volksgezondheid. Aan het plan werkten ook mee: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de beroepsverenigingen BPSW, NvvP, NIP en NVO. 

Door: Nationale Zorggids