Normal_vaccin_inenten

Het kabinet heeft het RIVM gevraagd om uit te zoeken op welk punt ingrijpen noodzakelijk is bij de dalende vaccinatiegraad. Ook laat het kabinet onderzoeken of verplichte vaccinatieconsults ouders motiveert om hun kinderen te laten inenten. Binnen datzelfde onderzoek worden tevens de effecten van negatieve financiële gevolgen bekeken. Dit melden Trouw en Telegraaf. 

Nederland zit al een paar jaar onder de gewenste vaccinatiegraad van 95 procent. De overheid zet actief in het op het omhoog halen van dit percentage, maar dat is lastig gebleken. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil liever geen verplichtende maatregelen opleggen, maar als Nederland een ondergrens bereikt moet hij misschien wel. Dit heeft hij inwoners van de gemeente Neder-Betuwe onlangs ook verteld. Eerst wacht hij de resultaten van het RIVM-onderzoek af, waaruit ook meteen moet blijken of de vaccinatiegraad nog verder daalt.

Een relatief kleine maatregel die Blokhuis ouders kan opleggen, is een vaccinatieconsult waarin ouders in gesprek moeten met een zorgprofessional. Gaan ze dit gesprek niet aan, dan kunnen ze een boete opgelegd krijgen. In Australië werkt men met een korting op de kinderbijslag voor ouders die hun kind niet vaccineren. De VVD wil dat ook deze prikkel wordt onderzocht. 

Door: Nationale Zorggids