Normal_geld__portemonnee__fraude

Friese gemeenten hadden een gezamenlijk tekort van 35 miljoen euro op jeugdzorg in 2018. Hoewel er dit jaar minder tekorten worden verwacht, blijft de financiering van jeugdzorg voor de meeste gemeenten in Nederland een groot probleem. Het tekort blijkt uit onderzoek van de krant onder de gemeenten, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Na de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren en de betaling van de jeugdzorg. Vrijwel alle gemeenten krijgen hiervoor te weinig geld van het Rijk, zo ook in Friesland. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat de gemeenten de komende drie jaar bij elkaar één miljard euro extra gaan krijgen. Dat is lang niet genoeg, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van centrumgemeente Leeuwarden.

Niet evenredig verdeeld

Het extra geld is hard nodig, maar de verdeling ervan is nog niet rond. Gevreesd wordt dat kleine gemeenten minder geld krijgen, terwijl zij in verhouding misschien meer kinderen in de jeugdzorg hebben dan een andere gemeente. Tjeerdema wil dat ook zorgverleners en gemeenten hun best gaan doen om de kosten laag te houden.

Door: Nationale Zorggids