Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld, zoals kindermishandeling. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict is afgenomen van 32 procent in 2008 tot 29 procent in 2015. Van de veroordeelde huiselijk geweld-daders in 2015 had 30 procent binnen twee jaar een nieuwe strafzaak vanwege enig delict (algemene recidive), 14 procent een nieuwe strafzaak vanwege een geweldsdelict (geweldsrecidive) en 7 procent een nieuwe strafzaak in verband met een huiselijk-gewelddelict (huiselijk-geweldrecidive).

Randstad

Van alle zaken vond bijna de helft (49 procent) plaats in de Randstad. Rotterdam is koploper (met 18 procent), gevolgd door Den Haag (12 procent) en Midden-Nederland, waar Amsterdam (11 procent) eruit springt. Ook afgezet naar het aantal inwoners in de Randstad (ruim 8 miljoen op een totaal van 17,2 miljoen), ligt het aantal zaken een paar procent hoger dan buiten het stedelijk gebied.

Onderzoeksprogramma

Het huidige onderzoek betreft een vervolg op een eerdere recidivemeting onder alle daders van huiselijk geweld in Nederland die in 2008 tot en met 2013 hiervoor veroordeeld zijn. De komende jaren zal de recidive onder daders van huiselijk geweld gevolgd blijven worden. Daarnaast zal binnen het onderzoeksprogramma onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende aanpakken bij daders van huiselijk geweld.

Door: Nationale Zorggids