Normal_verliefd_liefde__tiener

Van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is 46 procent een leeftijdsgenoot. Gezien de belangrijke rol van het onderwijs in de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren, komt de Nationaal Rapporteur met een factsheet voor docenten. De Nationaal Rapporteur wil hiermee bewustwording creëren en docenten handvatten bieden over hoe te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. De komende maanden gaat de Nationaal Rapporteur in gesprek met docenten over deze problematiek. Dit meldt Nationaal Rapporteur.

Jongeren moeten zich op een gezonde manier seksueel kunnen ontwikkelen en hierin beschermd worden. Het is belangrijk om hen te leren over het herkennen van en communiceren over hun eigen wensen en grenzen en die van een ander. Het onderwijs speelt hierin een essentiële rol.

Vormen van seksueel geweld

Seksueel geweld kan zowel fysiek als niet-fysiek zijn. Onder fysiek seksueel geweld vallen onder meer aanranding en verkrachting. Een voorbeeld van niet-fysiek (online) seksueel geweld is ongewenst sexting, waarbij een jongere zonder toestemming seksueel getint beeldmateriaal van de ander doorstuurt. Ook komt seksuele uitbuiting door jongeren onderling voor. Het slachtoffer wordt dan gedwongen om (online) seksuele handelingen te verrichten met anderen in ruil voor geld of andere vergoedingen. Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel.

Waarom is signaleren lastig?

Er zijn niet altijd duidelijke signalen van seksueel geweld en signalen kunnen ook op andere problemen wijzen. Minderjarigen vertellen vaak niemand over het seksueel geweld, en als ze dat wel doen, nemen ze meestal een leeftijdsgenoot in vertrouwen.

Je vermoedt seksueel geweld: wat nu?

Het is belangrijk dat je bij vermoedens van seksueel geweld op een goede manier reageert en de juiste vervolgstappen neemt. Voor hulp hierbij kun je overleggen met een collega, vertrouwenspersoon of de schoolleiding. Daarnaast kun je een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen. De vertrouwensinspecteur adviseert je over mogelijke vervolgstappen.

Scholen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Zij kunnen hiervoor het beste gebruik maken van een erkend lesprogramma. In de databank Effectieve Jeugdinterventies vind je het lesprogramma dat het beste bij jouw school past. Gebruik van (nog) niet beoordeelde lesprogramma’s is mogelijk verspilde moeite. Het is namelijk niet duidelijk of deze lesprogramma’s effectief zijn en seksueel geweld helpen voorkomen.

Door: Nationale Zorggids