Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met een derde afgenomen. In 2018 gaven 211.000 vrouwen en 12.000 mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305.000 vrouwen en achtduizend mannen. De afgelopen vijf jaar bleef de omvang van deze groep vrwijel constant. Dit meldt CBS. 

In 2018 behoorden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet tot de beroepsbevolking. Het gaat om degenen die geen betaal werk hebben, niet op zoek zijn naar werk en niet op korte termijn beschikbaar zijn. De 223.000 personen die aangaven niet te kunnen of willen werken omdat ze voor een gezin of huishouden zorgen, vormden 6 procent van de niet-beroepsbevolking.

Combinatie van zorg en arbeid

Daarnaast zijn er ook mensen die wel willen werken, maar een zorgreden opgeven waarom ze niet werken. Zij geven aan dat de combinatie van zorg en arbeid te grote druk geeft, dat ze geen geschikte betaalde kinderopvang kunnen vinden of dat schooltijden niet goed aansluiten. Van degenen met kinderen in de leeftijd tot 13 jaar ging het in 2018 om 20.000 personen, van wie 86 procent vrouw.

Meer uren werken

De zorg voor een gezin of huishouden kan ook een reden zijn voor (deeltijd)werkenden om niet meer uren te gaan werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Met 27.000 personen is echter een relatief kleine groep die dit aangeeft. Zorgredenen worden vaker genoemd door vrouwen dan door mannen. Daarbij is de druk van de combinatie zorg en werk voor de meesten de grootste belemmerende factor. Voor 10 procent van de vrouwen en 4 procent van de mannen is dit de belangrijkste reden. 

Door: Nationale Zorggids