Normal_rekenmachine_geld

Hoe kunnen gemeenten de kosten van het sociaal domein beheersen? Deze vraag staat centraal in een nieuw onderzoek van de Vereniging van Nederlandse  Gemeenten (VNG). Steeds meer gemeenten kunnen de kosten voor de jeugdzorg of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet dragen, waardoor er tekorten ontstaan. Binnen het VNG-onderzoek doen tien gemeenten mee. Dit meldt RTV Oost. 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en zorg vanuit de Wmo. Voorheen ging de overheid hierover, die destijds beschikte over meer geld hiervoor dan de gemeenten nu doen. De overheveling kwam namelijk tegelijk met flinke bezuinigingen op het sociaal domein.

Sindsdien is het nooit meer rustig geweest. Gemeenten blijven klagen over hun geldproblemen en de miljoenentekorten die hierdoor ontstaan. De VNG wil uitzoeken wat gemeenten kunnen doen om de kosten te beheersen. Wethouder Mark Paters van de gemeente Twenterand zegt hierover: “Het heet de ‘financiële beheersbaarheid van het sociaal domein’ wat nu onderzocht wordt, maar het gaat natuurlijk om de mensen die een beroep op onze hulp moeten doen. Die hulp willen we zo goed en zo lang mogelijk kunnen bieden. Dat doen we nu op een betrokken en goede manier, maar misschien kan het beter.”

Door: Nationale Zorggids