Normal_pesten__digitaal_pesten__laptop__po__vo__so__online_pesten

Praten met leeftijdsgenoten over psychische problemen verlaagt de drempel om hulp te zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de peer education van de MIND Young Academy op psychische problemen van jongeren op de middelbare school en op het mbo. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 89 procent van de ondervraagden het eens of een beetje eens is met de stelling ‘Ik denk dat jongeren door de bijeenkomsten beter begrijpen wat psychische klachten zijn’. Dit meldt MIND. 

Bijna één op de vijf jongeren heeft wel eens last van psychische klachten. Daarnaast kwalificeert het CBS één op de twaalf jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar als psychisch ongezond. Psychische problemen komen erg veel voor, maar erover praten is voor veel jongeren lastig. Ze schamen zich voor hun klachten en denken vaak dat ze de enige zijn. Hierdoor blijven ze soms lange tijd rondlopen met hun problemen, die dan gaandeweg kunnen verergeren.

Peer education

MIND en Diversion hebben daarom onder de naam MIND Young Academy een speciaal lesprogramma ontwikkeld. Leeftijdsgenoten die zelf (of in hun nabije omgeving) te maken hebben gehad met psychische problemen gaan de klas in om hun ervaringen te delen en andere jongeren te stimuleren om over hun psychische problemen te praten. Ze laten zien dat meer jongeren worstelen met psychische klachten. “Door ons verhaal te vertellen geven we andere jongeren zelfvertrouwen en het gevoel dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Dat opent deuren voor een persoonlijk gesprek”, aldus een peer educator.

Het kan iedereen treffen 

En dat heeft effect. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder ruim 250 leerlingen, docenten en peer educators naar de methode van de MIND Young Academy. Daaruit blijkt dat leerlingen na de gesprekken met peer educators zich realiseren dat psychische problemen veel meer voorkomen dan ze dachten, ook onder jongeren. Leerling: “Je ziet niet altijd gelijk aan iemand of hij psychische problemen heeft. Zo was de peer educator een relaxte jongen. Het kan iedereen treffen.”

Drempel verlaagd

Daarnaast hebben de lessen ervoor gezorgd dat leerlingen nu weten dat, én waar er op school hulp is als je last hebt van psychische klachten. Wat nog meer opvalt is dat het programma voor leerlingen de drempel richting ‘hulp zoeken’ verlaagt. Zo kwamen leerlingen na de les naar de zorgcoördinator of mentor om hun verhaal te delen. En werd er in klassen opener gesproken over kwetsbaarheden of zorgen vanuit leerlingen.

Door: Nationale Zorggids