Normal_normal_kov__opvang__kind__spelen__auto_s__jongen

Waar in het onderwijs wettelijk is bepaald dat kinderen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de reguliere klassen moeten blijven, staat passende kinderopvang nog in de kinderschoenen. Een deel van de peuters heeft extra ondersteuning nodig voor taal- of gedragsproblemen, maar de pedagogisch medewerkers hebben onvoldoende kennis, geld en tijd om extra zorg te bieden. Ouderorganisatie BOinK wil daarom meer steun voor passende kindervang. Dit meldt De Stentor. 

SPECIAAL ONDERWIJS

Want ook peuters kampen met gedragsproblemen of hebben taalondersteuning nodig. Ook zitten er kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op de groepen. De kinderopvang heeft echter onvoldoende geld en kennis om de kinderen de juiste zorg te bieden. Zo glijden ze onnodig af naar het speciaal onderwijs.

PASSENDE KINDEROPVANG NIJMEGEN

Slechts op enkele plaatsen in Nederland wordt extra tijd en geld geïnvesteerd om deze peuters te ondersteunen en te begeleiden in het traject naar de basisschool.  Zo is de gemeente Nijmegen vier jaar geleden begonnen met Passende Kinderopvang Nijmegen. Vijftien procent van de peuters heeft een ontwikkelingsrisico. Door vroegtijdige signalering en preventieve, laagdrempelige ondersteuning wordt geprobeerd de ontwikkeling van het kind te stimuleren. “Een voorzichtige aanname is dat een deel van deze kinderen meer ontwikkelkansen hebben en minder snel naar speciale kinderopvang of speciaal onderwijs gaan,” aldus ene woordvoerder tegen De Stentor.

BOINK

Ook ouderorganisatie BOinK vindt dat er meer steun moet komen voor passende kinderopvang en roept op tot een onderzoek naar wat de kinderdagverblijven nodig hebben om de kinderopvang meer passend te maken voor alle kinderen. 

Door: Nationale Zorggids