Normal_rss_entry-203902

De zorg van de ziekenhuizen voor kinderen van ernstig zieke ouders is niet goed genoeg. Dat vinden ze in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Donderdag wordt er een symposium over gehouden.

"Als een van de ouders ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, is de impact op het gezin enorm. Toch is professionele begeleiding van of zorg voor kinderen van ernstig zieke ouders niet goed georganiseerd in Nederlandse ziekenhuizen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind", aldus het ziekenhuis op de eigen site.

Kinderen van een zieke ouder kunnen natuurlijk al gauw verdrietig, bang en gestrest raken. In veel gevallen, met name probleemgezinnen en eenoudergezinnen, krijgen ze ook nog eens extra taken, zoals het huishouden en de zorg voor de zieke, zegt een van de betrokkenen bij het symposium, dokter Marike de Meij.

Goede begeleiding

Goede begeleiding van zo'n kind vanuit het ziekenhuis is dan cruciaal, vindt De Meij, niet alleen voor het kind, maar ook voor de zieke ouder die zich ongerust maakt over de vraag hoe het nu moet met zijn of haar dochter of zoon.

Kinderpsychologen en deskundigen van OLVG pleiten er dan ook voor dat getroffen gezinnen in het ziekenhuis minstens een gesprek met een kinderpsycholoog krijgen. Daarbij moet ook worden gekeken of er andere problemen in het gezin zijn en bijvoorbeeld hoe het zit met school.

Speciaal potje

Het OLVG heeft al enkele jaren lang een dergelijke psycholoog, die nu met pensioen gaat. Deze werd betaald uit een speciaal potje, maar een algemene structurele regeling voor het verstrekken van dergelijke zorg vanuit het ziekenhuis heeft Nederland niet. Juist nu palliatieve zorg voor niet te genezen mensen op gang is gekomen, moet er ook ruimte komen om naar de positie van betrokken kinderen te kijken, aldus De Meij.

Tijdens het symposium komt onder anderen Femke van der Laan, de weduwe van burgemeester Eberhard van der Laan en de moeder van hun nog jonge kinderen, aan het woord.

Het symposium wordt gehouden samen met het Ingeborg Douwes Centrum (voor psycho-oncologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten) en heeft plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, niet ver van de OLVG locatie Oost.

Door: ANP