Normal_amber_alert_met_copyright_beeld_amber_alert

De Raad van de Europese Unie heeft de eerste Europese  politiegroep voor vermiste personen, genaamd Police Expert Network on Missing Persons (PEN‐ MP), officieel erkend. De groep, die werd opgericht door Stichting AMBER Alert Europe, brengt  inmiddels meer dan vijftig politie‐specialisten op het gebied van vermiste personen uit 21 landen,  waaronder Nederland, samen. Met de officiële status wordt dit uitgebreid naar de overige EU  landen. Dankzij de groep kunnen Nederlanderse kinderen ook in het buitenland beter worden opgespoord. Dit meldt Stichting Amber Alert Europe.

“Zo’n 37,5 procent van alle Europeanen woont vlakbij een landsgrens”, licht Stichting AMBER Alert  Europe‐oprichter Frank Hoen toe. “Bij veel vermissingen of ontvoeringen belanden mensen dus al  snel in een ander land. Vaak vertraagt de politiesamenwerking echter bij de landsgrens. Door de  politiegroep weet de politie beter welke buitenlandse collega om drie uur ’s nachts gebeld kan  worden bij een vermissing die zich tot in dat land uitstrek. Dit kan een cruciale hoeveelheid tijd  schelen in de zoektocht naar een vermist persoon.”

Ruben en Julian

De tragische vermissing van de twee jongetjes Ruben en Julian in 2013 vormde voor Stichting AMBER  Alert‐oprichter Frank Hoen de aanzet om te gaan bouwen aan een Europees politienetwerk van  verdwijningsspecialisten. “De vader van Ruben en Julian had een rookgordijn opgetrokken,  waardoor wekenlang leek alsof de kinderen in België of Duitsland waren. We merkten dat  samenwerking met politiediensten aan de andere kant van de landsgrenzen beter kon.”

Om ervoor te zorgen dat personen, en met name kinderen, ook over de grens beter opgespoord  kunnen worden, werd in 2014 een informele politiegroep door Stichting AMBER Alert Europe in leven  geroepen. 

Nederlandse vermiste personen conferentie 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad in 2016 hield het Nederlandse ministerie van  Justitie en Veiligheid een grote conferentie voor vermiste personen in Amsterdam. Negentig  vertegenwoordigers van politie en ministeries uit 25 landen kwamen bijeen om de samenwerking bij  vermissingszaken te bevorderen. De conferentie legde de kiem voor de huidige officiële politiegroep.

Grote Europese steun en officiële erkenning 

De overgrote meerderheid van het Europese Parlement steunt Stichting AMBER Alert Europe in haar  plannen. Liefst 465 Europarlementariërs zetten hun handtekening onder het initiatief. De  politiewerkgroep van de Raad van de Europese Unie (LEWP) erkent de politiegroep voor vermiste  personen nu officieel. 

Door: Nationale Zorggids
Beeld: AMBER Alert