Normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet

Als het aan de VVD ligt moet het makkelijk worden voor ongeneeslijke zieke kinderen om hun leven te eindigen. Nu is het niet mogelijk om euthanasie te laten plegen bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar die uitzichtloos en ondragelijk lijden. De VVD wil samen met GroenLinks en PvdA verandering brengen in de mogelijkheden voor kinderen en ouders. Dit meldt Telegraaf.

Er mag volgens de wet geen actieve levensbeëindiging plaatsvinden bij kinderen jonger dan 12 jaar. Echter is er het Groningen-protocol dat euthanasie bij baby’s wel toestaat in sommige situaties. In dit protocol hebben artsen richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van euthanasie bij baby’s tot 1 jaar die uitzichtloos lijden. VVD-Kamerlid Tellegen wil ditzelfde protocol ook toestaan voor kinderen tot 12 jaar.

Onderzoek naar wenselijkheid euthanasie bij kinderen

Jaarlijks zijn er ongeveer vijf tot tien kinderen die baat kunnen hebben bij het versoepelen van de regels. Ouders en artsen pleiten al sinds september voor verruiming van het beleid, zodat kinderen tot 12 jaar ook uit het leven kunnen stappen als hun leven zich kenmerkt in uitzichtloos lijden. Dit lijden is voor veel partijen uit zowel de oppositie als de coalitie reden om te onderzoeken of de regels versoepeld kunnen worden. D66-Kamerlid Dijkstra spreekt over ‘barmhartigheid’ om de kinderen niet te laten lijden.

Christelijke partijen zijn het echter niet eens met het verruimen van het euthanasiebeleid voor kinderen tot 12 jaar. Zou zegt Van der Graaf van ChristenUnie dat de partij zeer terughoudend is. En het CDA zegt eerst te willen wachten op de reactie van minister De Jonge van Volksgezondheid. De Jonge komt dan niet met een advies over het wel of niet toestaan van euthanasie bij kinderen, maar laat zich uit over de vraag óf dit toegestaan moet worden.

Palliatieve sedatie

Voor ouders van ernstig zieke kinderen kunnen nu kiezen voor palliatieve sedatie, waarbij het bewustzijn wordt verlaagd om zo het lijden te verminderen. Dit verkort echter niet de levensverwachting en er is geen garantie dat het lijden afneemt. Ook wordt geen eten of drinken meer gegeven, waardoor het lichaam uiteindelijk uitdroogt. Het proces van palliatieve sedatie kan vier tot zes dagen duren. Dat is een zware tijd voor de ouders die geen contact meer kunnen maken met hun kind. Ook is het aanzicht van een uitgedroogd en stervend kind zeer zwaar. Euthanasie kan de lijdensweg voor ouders en kind verkorten.

Door: Nationale Zorggids