Logo_nederlands_jeugdinstituut_nji_jeugdzorg

Meer dan de helft van de pleeggezinnen stopt door problemen binnen het zorgsysteem. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gestopte pleegouders geven aan dat ze te weinig ondersteuning kregen. Negatieve ervaringen met de jeugdbescherming, een slechte samenwerking tussen zorgverleners en een moeizame relatie met de biologische ouders waren ook redenen om te stoppen met de pleegzorg. Dit meldt Trouw op basis van onderzoek van het NJi. 

Opeenstapeling van factoren

Elk jaar stopt 14 procent van de pleeggezinnen met deze vorm van zorg. In het onderzoek van het NJi is nu onderzocht wat de redenen hiervoor zijn. 584 ouders, die in 2017 en 2018 waren gestopt, deden mee aan het onderzoek. Soms stoppen pleegouders door ‘natuurlijk verloop’, bijvoorbeeld wanneer ouders de pensioenleeftijd bereiken of als het kind zelfstandig gaat wonen. De meeste ouders gaven echter aan te stoppen door een opeenstapeling van redenen. Ze voelden zich door omstandigheden gedwongen om deze beslissing te nemen. 

Kinderen ondervinden de gevolgen

Met name kinderen ondervinden de gevolgen als ouders stoppen met pleegzorg. Zij verliezen stabiliteit in hun leven en voor jonge kinderen kan dit voor hechtings- en ontwikkelingsproblemen zorgen. Ook dreigt er een tekort aan pleeggezinnen. Pleegzorgorganisaties ervaren meer werkdruk en dat kan weer negatieve effecten hebben op pleegouders. Momenteel wachten volgens Jeugdzorg Nederland zevenhonderd kinderen op een pleeggezin.

Gestopte pleegouder wil zich opnieuw inzetten

Opvallend is dat een groot deel van de ouders (72%) zich wel weer opnieuw wil inzetten voor kinderen, hetzij als pleegouder hetzij in een andere vorm. Zij zouden dit overwegen als een eerdere negatieve ervaring goed kan worden verwerkt of als er binnen de eigen gezinssituatie iets verandert. Dit is een mooie uitkomst van het onderzoek, aangezien er elk jaar volgens Pleegzorg Nederland minstens 3.500 meer pleegouders nodig zijn.

Adviezen om stoppen te voorkomen

Ouders gaven in het onderzoek ook veel tips en adviezen, die ervoor kunnen zorgen dat minder pleegouders stoppen. Zo gaven zij aan dat ze vanaf het begin meer waardering en ondersteuning willen. Dat kan bereikt worden door een betere match tussen het kind en het gezin te maken, waarbij kwetsbare kinderen voorrang moeten krijgen. Hiernaast is het belangrijk dat de samenwerking tussen zorgprofessionals en pleegouders verbetert. 


Door: Nationale Zorggids