'Wees nu extra alert op signalen van huwelijksdwang jongeren'

Leraren en hulpverleners moeten alerter zijn op onlinesignalen dat jongeren mogelijk worden uitgehuwelijkt, nu er geen fysieke contactmomenten zijn. Dat zegt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

"Potentiële slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating dreigen uit beeld te raken doordat er geen school meer is en hulpverleners nu thuis werken", aldus het LKHA. "Wees extra alert. Spreek een codewoord af om te weten of iemand vrij kan spreken en leg potentiële slachtoffers uit hoe ze hun gespreksgeschiedenis moeten verwijderen." Op die manier kunnen ouders de gesprekken niet teruglezen.

Doordat reizen naar het buitenland niet of nauwelijks mogelijk is, worden veel huwelijken digitaal gesloten, vreest het LKHA. Op het moment dat de reisrestricties zijn ingetrokken, is dan ook de vrees dat de jongeren dan worden achtergelaten.

"In de huidige situatie loopt de spanning in gezinnen snel op. Opvoedproblemen die al eerder onder de oppervlakte speelden, worden nu zichtbaar. Dat kan voor ouders reden zijn om te besluiten om hun kind in het buitenland achter te laten zodra zij weer op familiebezoek naar het buitenland gaan. Ook kunnen ouders een gedwongen huwelijk zien als oplossing voor de problemen met hun zoon of dochter", stelt de organisatie.

Door: ANP