Coronahulplijn StayFine voor jongeren na angst en depressie

Voor veel jongeren die een depressie of angststoornis hebben meegemaakt, zijn de coronamaatregelen zwaar. Zij kunnen vanaf 8 juni bellen met de StayFine-hulplijn. Dit is een hulplijn voor jongeren van 13 tot 21 jaar, om advies te vragen na hun depressie of angstklachten met als doel om terugval te voorkomen. Dit meldt Amsterdam UMC.

Hoewel minder mensen zich in de afgelopen maanden met psychische klachten hebben gemeld bij ggz-instellingen, lijken de coronamaatregelen een negatieve invloed te hebben op stemming en psyche. “We weten uit voorlopige cijfers van het Trimbos-instituut, dat de invloed van coronamaatregelen op psychische gezondheid onderzocht, dat één op de drie mensen meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen ervaren. Dit kan komen door extra gevoeligheid voor verandering, of een kleiner sociaal netwerk. Bijna de helft van de 3000 ondervraagden gaf aan dat ze behoefte hebben aan hulp,” aldus Claudi Bockting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie bij Amsterdam UMC.
 

Voorkomen van terugval in depressie of angst

Ook jongeren die een depressie doormaakten, of kampten met een angststoornis, lopen het risico op een terugval. Nu ook de scholen weer opengaan, komt er extra druk op jongeren en adolescenten, wat de kans op het terugkeren van de angst of depressie vergroot. Onzekerheden als ‘gaat het wel lukken op school’ spelen de jongeren parten. Met de StayFine hulplijn willen zorgverleners en onderzoekers deze jongeren ondersteunen door naar hen te luisteren en tips te geven.
 

StayFine coronahulplijn

De StayFine-lijn is opgezet door Amsterdam UMC in samenwerking met het StayFine team – een onderzoeksteam dat al langer kijkt naar de beste manieren om terugval van angst en depressie te voorkomen. Jongeren tussen de 13 en 21 jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bellen via 06-13902366. Ze komen dan in contact met hulpverleners voor advies. Meer informatie is te vinden op de website: www.stayfine.nl.
 
Door: Nationale Zorggids