ARQ opent Contactpunt Gezin

Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ heeft onlangs een contactpunt geopend waar professionals en gezinsleden terechtkunnen met vragen over spanningen in de thuissituatie. Zij worden telefonisch te woord gestaan door medewerkers die expertise hebben op het gebied van de invloed van ingrijpende ervaringen op gezinnen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Door de coronacrisis kan de spanning in het gezin flink oplopen. Zeker als één of meer gezinsleden last heeft van psychotraumaklachten. Het ARQ Contactpunt Gezin is er juist voor deze gezinnen. Maar ook  beroepskrachten die in contact staan met gezinnen waarover ze zich zorgen maken in deze tijd, kunnen het contactpunt bellen.
 
Medewerkers van het team Kind en gezin van ARQ geven advies hoe te handelen, verwijzen naar verzamelde informatie en eventueel naar extra hulp. Er is inmiddels veel online hulp voorhanden. ARQ heeft ook een factsheet uitgegeven voor gezinnen tijdens de coronacrisis. 
 
Het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma brengt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling samen met het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Een multidisciplinair team van collega’s houdt zich bezig met de gevolgen van psychotrauma voor kinderen en gezinnen. Zij hebben allen specialistische expertise op gebied van traumatische stress, bij kinderen, jongeren en gezinnen.
 
Het ARQ Contactpunt Gezin is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 10-12 uur en 14-16 uur op 088-3305599.
 
Door: Nationale Zorggids