Jongeren voelen meer stress door school dan door sociale media

Nederlandse jongeren zitten lekker in hun vel. Ze voelen wel stress, maar dat komt vooral door school. Ze piekeren over toetsen, cijfers, huiswerk en verslagen. Minder schoolstress kan het 'mentaal welbevinden' verbeteren. Van sociale media hebben jongeren veel minder last, ze zien het juist als een steun. Dat concludeert UNICEF.

Een op de drie middelbare scholieren voelt de druk van schoolwerk. Ze ervaren niet alleen stress om toetsen zelf, maar ze zitten er ook mee "dat cijfers in de groepsapp van de klas gedeeld worden", dat ze misschien een verkeerde opleiding hebben gekozen of dat een presentatie verkeerd gaat.

Stress over cijfers en opleidingskeuze

De stress is de laatste jaren flink toegenomen, vooral voor meisjes op het vwo. Bij kinderen uit groep 7 en 8 komt de stress vooral door de mening van anderen. Het opleidingsniveau maakt ook een verschil. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de druk door schoolwerk. Bij een lager opleidingsniveau hebben jongeren meer problemen met leeftijdsgenoten en missen ze vaker sociale steun.

Driekwart van de jongeren zegt zich erg goed te voelen. Minder dan 10 procent maakt zich zorgen over de toekomst.

Het VN-kinderfonds UNICEF heeft het Trimbos-Instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht de studie laten uitvoeren. Tussen december 2018 en mei 2020 spraken de onderzoekers met enkele duizenden jongeren van 10 tot 18 jaar oud.

Door: ANP