1 augustus alle scholen rookvrij: 'Ons doel is een rookvrije generatie in 2040'
Vanaf 1 augustus moeten scholen, kennisinstellingen en universiteiten wettelijk verplicht rookvrij zijn. De een is daar allang klaar voor, bij de ander zal het misschien wat meer strubbelingen opleveren.
Het rookverbod geldt voor alle basisscholen, middelbare- en hogescholen en universiteiten. Op het terrein van deze onderwijsinstellingen mag vanaf morgen niet meer gerookt worden.
 
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich vanaf het begin hard gemaakt voor het rookverbod: “Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Dat is een enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt. Vooral omdat jongeren die vroeg in hun leven een sigaret opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te raken. Ons doel is een rookvrije generatie in 2040.”
 

Toezicht NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal toezicht gaan houden op het rookverbod en zal bij overtreding ook boetes uitdelen. Deze kunnen oplopen tot een bedrag van 4500 euro per gemaakte overtreding. Echter, vanwege de impact van corona op het onderwijswerkveld is besloten om de handhaving door de NVWA op rookvrije schoolterreinen per 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 augustus. 
 
Aan het einde van 2018 werd door het Mulier Instituut onderzocht hoeveel scholen een rookverbod hanteren. Daaruit bleek dat 80 procent van de basisscholen dit al hanteerden. Van de middelbare scholen had 60 procent zo’n verbod en slechts 15 procent van de mbo-instellingen was rookvrij.
 

Voorbereidingen

Onderwijsinstellingen zijn elk op hun eigen manier bezig gegaan met het voorbereiden op deze dag. Hierbij konden ze ook putten uit informatie op de website rookvrijschoolterrein.nl van het Trimbos Instituut. Zo mag op de terreinen van de Hogeschool Rotterdam sinds het collegejaar 2018/2019 al niet meer gerookt worden. Op de Universiteit Tilburg werden in 2017 de eerste voorbereidingen voor het verbod al getroffen. Er mocht toen alleen nog maar gerookt worden in bepaalde rookzones. Vanaf augustus 2019 was het nergens op de campus meer toegestaan te roken.
 
Andere hogeronderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit gebruikten het jaar 2019/2020 als een overgangsjaar. Hierin werden enkele rookzones behouden op de campus. Alleen in deze zones is het toegestaan om te roken. Op de campus zijn naast de rookzones geen faciliteiten meer om peuken te doven en weg te gooien. 
 

Rookvrij

De scholen gebruiken borden, blauwe vlakken en andere aanduidingen om aan te geven dat er op het terrein niet meer gerookt mag worden. Zo is in de omgeving van de Zernike Campus in Groningen op fietspaden blauwe vlakken met de tekst 'smoke free' aangebracht en hangen er borden bij de ingangen van de (school)gebouwen. Personeel van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool kunnen rookvrij-cursussen volgen. 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar, op maandag 17 augustus, zal duidelijk worden welk effect de maatregel heeft.
 
Benieuwd welk traject het Zone.College heeft afgelegd naar een volledig rookvrije omgeving? Lees het interview met directeur Mark Nijenmanting hier!
 
Door: Nationale Zorggids