Normal_geld1

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de financiële problemen van jeugdzorginstellingen. De branchevereniging bekeek de jaarrekeningen van enkele honderden aanbieders in de jeugdzorg en zag dat bijna 50 procent van de systeempartijen (grote instellingen) financieel slecht scoort. Ruim 30 procent van hen staat in de rode cijfers. Dit meldt Jeugdzorg Nederland, die vreest voor de continuïteit van zorg voor kinderen. 

Volgens de branchevereniging vormen de systeempartijen het fundament van de jeugdhulp. Zonder deze instellingen komt de zorg voor kwetsbare kinderen in gevaar. Systeempartijen bieden noodzakelijke jeugdhulp en spelen een belangrijke rol in de hele jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland pleit er daarom voor om deze jeugdzorginstellingen anders te financieren. “Er wordt immers ook meer van hen gevraagd.”

Leidende rol

Deze grote jeugdhulpaanbieders zijn flexibel en kunnen daardoor snel schakelen. Ze verwijzen door, denken mee en schalen op en af.  Zou het jeugdzorglandschap opnieuw ingericht moeten worden, dan spelen deze systeempartijen een leidende rol. Het probleem is dat zij hier niet voor betaald krijgen. Als het aan Jeugdzorg Nederland ligt, gaan gemeenten de jeugdzorg op een andere manier inkopen. Met tariefdifferentiatie kunnen grotere aanbieders een hoger tarief hanteren, omdat zij meer moeten leveren. “Als organisaties naast het bieden van hulp alleen, een veel bredere rol en functie vervullen, moeten ze daarvoor betaald worden.”

Er is in het onderzoek ook gekeken naar de financiën van kleine jeugdzorgaanbieders en daaruit blijkt juist dat deze in 2018 35 procent winst maakten, of meer.

Door: Nationale Zorggids