Normal_tiener_meisje_puber

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen stelt dat er grote zorgen zijn om jonge Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting en buitenlandse slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Er is volgens Herman Bolhaar structureel aandacht nodig voor de meest kwetsbare slachtoffergroepen. Anders blijven slachtoffers onvoldoende beschermd en speelt Nederland de daders onbedoeld in de kaart. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

“Het gaat hier om een groot aantal kinderen en jongeren van wie de persoonlijke integriteit ernstig wordt aangetast. Dit heeft vaak ernstige en langdurige gevolgen voor de toekomst van deze jongeren, met alle mogelijke maatschappelijke gevolgen van dien”, aldus de Nationaal Rapporteur.

Aanbeveling van vorig jaar herhaald

Ondanks het feit dat het aantal meldingen is gestegen, blijft het zicht op de groep minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting ontzettend beperkt. “Daar mogen we ons niet bij neerleggen. We moeten weten wie het zijn en wat ze meemaken. Om de meest kwetsbare groepen optimaal te kunnen beschermen, is verdiepend inzicht in de omstandigheden waarin zij uitgebuit worden cruciaal.”

De aanbeveling aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om het inzicht in en de integrale aanpak van deze groep slachtoffers te verbeteren is een herhaling van de aanbeveling van vorig jaar. “Het gaat hier niet om een simpel probleem dat je met een eenvoudige interventie kan oplossen”, zegt Bolhaar. “Je moet daarom vasthoudend blijven. Door te blijven leren en ontwikkelen, zijn organisaties beter in staat om het zicht op aard en omvang en de aanpak te verbeteren. Zodat het mogelijk wordt om optimale bescherming en zorg te bieden aan slachtoffers.”

Door: Nationale Zorggids