Normal_jeugdzorg

In 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en hun drankgebruik in deze periode is niet veranderd. Dit meldt het CBS in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor. 

In 2019 ontvingen 443.000 jongeren jeugdzorg. Dat is 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar. In 2015 was dit 8,5 procent. Het aantal jongeren met een vorm van jeugdzorg is sinds 2015 toegenomen, met name het aantal jongeren met jeugdhulp. Deze toename kwam vooral doordat ze langer jeugdhulp ontvingen. Uit de nieuwe, voorlopige cijfers over de eerste helft van 2020 blijkt juist dat het aantal jongeren met jeugdzorg iets lijkt af te nemen.

Daling bijstandskinderen zette door

Eind 2019 waren er 204.000 kinderen jonger dan 18 jaar die leefden in een bijstandsgezin. Dat is 6,1 procent van alle kinderen in die leeftijd. In 2015 was dit 6,6 procent. Tot 2016 nam het aantal bijstandskinderen nog toe, met name door de nasleep van de vorige economische crisis en een grotere toestroom van vluchtelingen. In de afgelopen drie jaar is dit percentage gedaald.

Drankgebruik tussen 2015 en 2019 onveranderd

Het aandeel jongeren van 12 tot 25 jaar dat wel eens alcohol heeft gedronken, is in de periode van 2015 tot en met 2019 niet significant veranderd. Dat geldt zowel voor jongeren van 12 tot 18 jaar als voor de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. In 2019 heeft 61 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar wel eens alcohol gedronken. Het gaat om 35 procent van de 12- tot 18-jarigen en 84 procent van de jongvolwassenen.

Door: Nationale Zorggids