Normal_geld1

Donderdag heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de oproep specialistische jeugd-ggz nu echt weg te halen bij de gemeenten. De meegestuurde uitkomsten van een NVvP-enquête onder kinder- en jeugdpsychiaters laten zien dat dat urgent en noodzakelijk is voor behoud van kwaliteit en capaciteit van de zorg. Dit meldt de NVvP. 

Uit de gepubliceerde resultaten van een in mei gehouden NVvP enquête, beantwoordt door zo’n twee derde van alle Nederlandse kinder- en jeugdpsychiaters, geven psychiaters en masse aan dat onder het gemeentelijk regime de voorwaarden ontbreken voor kwalitatief goede specialistische jeugd-ggz. Toenemende problematiek, crisissen, complexiteit van de zorg, administratie en werkdruk zorgen voor steeds meer werk en minder collega’s die het werk willen doen. Het werk wordt steeds eenzijdiger. Meer dan de helft van de kinder- en jeugdpsychiaters heeft daarom overwogen minder te gaan werken of de overstap te maken naar de volwassenen psychiatrie. Nu al ziet vier-vijfde onvervulde vacatures in de werkomgeving.

Toenemende afhankelijkheid doorbreken

Kinder- en jeugdpsychiaters zijn zeer bevlogen om kwalitatief goede te zorg verlenen en halen hun werkplezier uit het contact met kinderen en ouders en de inhoudelijke variatie in het werk. Een groot aantal kinder- en jeugdpsychiaters voelt zich door de rol van de gemeente beperkt in het bieden van kwalitatief goede zorg en het uitoefenen van hun vak. Gemeenten gaan nu - vaak vanuit financiële motieven - op de stoel van de behandelaar zitten en zich in detail bemoeien met indicatie en benodigde duur van behandeling, zonder of met beperkte inhoudelijke kennis van ggz. De kinder- en jeugdpsychiaters vinden het echt noodzakelijk de toenemende afhankelijkheid van hun vak van financiers en gemeentelijke regisseurs zo snel mogelijk te doorbreken om zo de kwaliteit van hun werk en de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren te vergroten.

Duurzaam jeugdstelsel 

In een brief aan de Tweede Kamer over hoe een duurzaam jeugdstelsel eruit moet zien, maakt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie duidelijk, met extra urgentie ontleend aan de enquête, wat de Kamer en een volgend kabinet moeten doen. NVVP voorzitter Elnathan Prinsen en voorzitter NVvP afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma: “Treuzel niet langer. Haal financiering, organisatie en aansturing van de specialistische jeugd-ggz weg bij de gemeente en organiseer die regionaal of landelijk!”

Door: Nationale Zorggids