Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Nederland geeft jongeren die worden opgevangen in jeugdhulpinstellingen niet de zorg waar zij recht op hebben, zegt Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Dat komt vooral doordat de transitie naar kleinschaligheid van de opvang onvoldoende op gang is gekomen. De rijksoverheid moet daarom een regeringscommissaris aanstellen voor de jeugdzorg, met als opdracht de jeugdzorg te herstructureren. Dit meldt Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB). 

De JVB doet aanbevelingen in een manifest, dat zij op 22 juni aanbiedt aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kern daarin is dat in de jeugdhulp het Internationale Recht van elk Kind op een veilige ontwikkeling en een veilig leven voorop moet staan.

Nog veel mis in opvang voor jongeren

Voorzitter Daisy Petrona van JVB stelt dat er de afgelopen jaren nog steeds veel mis gaat in de opvang voor jongeren. Het geweld in de instellingen is niet gestopt, de rechten van de jongeren worden met voeten getreden en toezicht schiet ernstig tekort. Ook wijst ze op recente CBS-cijfers die laten zien dat ruim 5.000 jongeren die jeugdzorg hebben gehad daken thuisloos zijn geworden en op straat zwerven. De oplossing ligt volgens JVB onder meer in het definitief sluiten van de deuren van de grootschalige residentiële voorzieningen, in het sluiten van de grote leefgroepen.

Gedwongen opsluitingen

Een rapport van de Academische Werkplaats Risicojeugd meldt maandelijks in residentiële jeugdhulpinstellingen gemiddeld 40.000 geplande gedwongen opsluitingen en 850 ongeplande gedwongen opsluitingen in onder andere isoleercellen, vaak voorafgegaan door gewelddadige fixaties. Petrona: “Dit geweld en het schenden van kinderrechten blijven maar voortduren. De uitkomsten van het rapport van de commissie-De Winter en de vele verschrikkelijke verhalen van lotgenoten zijn blijkbaar niet erg genoeg.”

Onder andere uit een aantal rapporten van de Inspectie concludeert JVB dat jongeren onvoldoende veilig zijn in jeugdzorginstellingen. Petrona: “De inspectie van de overheid heeft niet kunnen zorgen dat geweld in de jeugdhulp stopt, en dat de repressie in de residentiële instellingen stopt.”

Onafhankelijke regeringscommissaris 

Een onafhankelijke regeringscommissaris moet hieraan een einde maken. “Die moet worden ingezet onafhankelijk van politieke belangen, van systeembelangen van de overheid, jeugdhulpinstellingen en de gehele keten van de jeugdhulpverlening.” Een regeringscommissaris geeft doorgaans namens de rijksoverheid leiding aan een herstructurering in de sector waarin hij is benoemd. Zo was er voor de jeugdsector tussen 2003 en 2006 al eens een regeringscommissaris: oud-staatssecretaris Steven van Eijck.

De JVB wenst dat de Tweede Kamer deze functionaris benoemt, waarna deze focust op de handhaving van de Internationale Rechten van het Kind; op de versterking van de preventieve jeugdzorg waarmee uithuisplaatsingen voorkomen worden; en op de herstructurering binnen 2 jaar van de jeugdhulp, inclusief de residentiële instellingen.

Door: Nationale Zorggids