Normal_rechtszaak1

De Raad voor de Rechtspraak roept minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid op om nú in te grijpen om het voortbestaan van de jeugdbescherming te waarborgen. Hiermee reageert Rechtspraak op het nieuws dat Jeugdbescherming Brabant (JBB) moet stoppen met het aannemen van nieuwe beschermingsmaatregelen. Sommige kinderen in de knel worden daardoor noodzakelijke – door de rechter opgelegde – hulp ontzegd. Dit meldt de Rechtspraak. 

Rechters beslissen over beschermingsmaatregelen voor kinderen, zoals ondertoezichtstellingen. Jeugdbeschermingsinstellingen voeren deze maatregelen uit, maar  als een instelling daarmee noodgedwongen stopt loopt het systeem vast. En dat is nu het geval in Brabant, waar JBB (een gecertificeerde instelling) het werk niet meer aankan. De Rechtspraak vreest ervoor dat meerdere jeugdzorginstellingen dezelfde soort maatregelen moet nemen als de overheid niet ingrijpt. Er is al sprake van een tweede gecertificeerde instelling die mogelijk een tijdelijke instroomstop instelt.

Overheid moet hulp garanderen

“De Rijksoverheid moet nú zorgen voor continuïteit voor de GI’s. Wij geven machtigingen af die de overheid de bevoegdheid geeft om in te grijpen in levens van kinderen en hun ouders. Dan moet de overheid garanderen dat de hulp geleverd wordt die daarbij hoort”, zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters.

Door: Nationale Zorggids