Normal_cdc-un8tv9pw2ik-unsplash

Vanaf begin juli kunnen de eerste jongeren die dat willen zich laten vaccineren tegen het coronavirus met BioNTech/Pfizer. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag besloten nadat de Gezondheidsraad hier gisteren een positief advies over gaf. Het vaccineren van jongeren zorgt voor directe en indirecte gezondheidswinst voor henzelf en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

De eerste jongeren, geboren in 2004, kunnen vanaf aanstaande vrijdag 10 uur een afspraak maken, telefonisch met de GGD of met DigiD via de gebruikelijke site. De dagen daarna volgen de jaren 2005, 2006 etcetera. Per dag wordt zoals gebruikelijk gekeken of er een geboortejaar uitgenodigd kan worden. Naar het zich nu laat aanzien hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen nog voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik. De tweede volgt dan in september, de eerste maand van het nieuwe schooljaar.

Vaccinatie levert jongeren directe en indirecte gezondheidswinst en vrijheid

Vaccinatie levert jongeren directe gezondheidswinst op, volgens de Gezondheidsraad. De directe gezondheidsschade door corona is voor jongeren veelal niet groot. Toch kan het virus ook bij jongeren zorgen voor ernstige complicaties en ziekenhuisopname en kunnen zij er flink en langdurig last van hebben (Long Covid). Vaccinatie voorkomt dit.

Daarnaast hebben jongeren veel last van de maatregelen tegen corona. Veel jongeren hebben het zwaar gehad afgelopen schooljaar. Door corona zijn meer onderwijsachterstanden ontstaan, vooral bij jongeren die toch al minder kansen hebben. Niet alleen virtuele lessen, quarantaines en het gemis van (team)sporten, ook het afstand houden valt jongeren zwaar. Door vaccinatie besmetten zij elkaar onderling minder en vermindert de kans dat jongeren komend schooljaar in quarantaine moeten.

Als jongeren zich laten vaccineren, kan dat daarnaast een ernstige opleving van het virus in het najaar helpen tegengaan. Het RIVM heeft berekend dat het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar bij een vaccinatiegraad van 65-85 procent kan zorgen voor een afname van het reproductiegetal van 20-35 procent. Dat is fors en betekent een afname van het aantal infecties, ziekenhuisopnames, ic-opnames en sterfte bij volwassenen. Dit is een belangrijke factor in het onder controle krijgen van een opleving van de deltavariant in het najaar, aldus het OMT, en daarmee een onvermijdelijke keus, zegt minister De Jonge.

Vaccinatie is de enige uitweg uit de crisis

Er zitten belangrijke maatschappelijke, medisch-ethische, epidemiologische en juridische aspecten aan het bieden van de mogelijkheid van vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar. Juist omdat de medische risico’s als gevolg van corona voor jongeren klein zijn. Daarom heeft de Gezondheidsraad verschillende experts uitgenodigd bij de totstandkoming van hun advies, zoals kinderartsen, (medisch)ethici, specialisten in kinderrechten en cardiologen. Zij hebben gisteren minister Hugo de Jonge helder geadviseerd jongeren vanaf 12 jaar een BioNTech/Pfizer-vaccin aan te bieden. Tieners vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen zich te laten vaccineren, jongeren vanaf twaalf jaar besluiten samen met hun ouders. De minister neemt het advies om jongeren vanaf 12 jaar de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren vandaag integraal over. 

Door: Nationale Zorggids