Normal_geld

Gemeenten krijgen 1,3 miljard euro extra voor de jeugdzorg, maar zeggen zelf het geld te gaan gebruiken voor andere gaten in de begroting die zijn ontstaan door de jeugdzorgkosten. Dit blijkt uit onderzoek van NOS onder alle Nederlandse gemeenten, waarvan de helft reageerde. Ongeveer 33 procent gebruikt het geld gedeeltelijk voor de jeugdzorg en 3 procent helemaal niet. Dit meldt NOS. 

Gemeenten zijn in principe vrij om te doen wat ze willen met het geld, omdat het niet geoormerkt is door het kabinet. Zo is het mogelijk om het geld ook te gebruiken voor andere maatschappelijke doelen, stelt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Jeugdzorg Nederland maakt zich echter grote zorgen dat het geld niet naar de jeugdzorg gaat.

Zo zeggen gemeenten een deel van het geld onder meer te gebruiken voor een cultureel centrum of wegenonderhoud. Andere gemeenten gebruiken een deel van hun jeugdzorgbudget voor een ander deel binnen het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij alle gemeenten blijven de zorg over het uitblijvende structurele geld. Want na 2022 krijgen ze weer minder geld. “Het geld komt ontzettend goed van pas, maar daarmee zijn we er nog niet. Zoals verschillende rapporten hebben aangegeven, zijn er structureel aanvullende Rijksmiddelen én maatregelen nodig om het stelsel echt financieel houdbaar te maken en verbeteren”, verduidelijkt gemeente Helmond.

Door: Nationale Zorggids