Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

Jongeren zeiden in 2020 minder vaak dan in 2019 gelukkig en tevreden met hun leven te zijn, blijkt uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor van het CBS. Meer jongeren haalden hun middelbareschooldiploma, minder meisjes van 12 tot 18 jaar dronken weleens alcohol en onder jonge mannen waren er minder overmatige drinkers. Dit meldt CBS. 

Nederland telde begin 2021 bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Zij hadden op allerlei manieren te maken met veranderingen in het coronajaar 2020. Zo daalde voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 het aantal jongeren dat jeugdzorg ontving. Er waren beduidend minder nieuwe jeugdzorgtrajecten in de maanden april en mei ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen van kindermishandeling toe.

Minder alcoholgebruik onder jongeren

Uitgaan was voor jongeren in 2020 vanwege de coronamaatregelen maar beperkt mogelijk. Uit eerder CBS-onderzoek bleek dat vooral jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) aangaven door de coronamaatregelen minder alcohol te zijn gaan drinken. Uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor blijkt dat met name minder meisjes van 12 tot 18 jaar in 2020 aangaven weleens alcohol te drinken. Onder jonge mannen van 18 tot 25 jaar was het percentage overmatige drinkers in 2020 lager dan een jaar eerder. 

Minder jongeren gelukkig en tevreden

In 2020 gaf 84 procent van de jongvolwassenen aan over het algemeen gelukkig te zijn en was 81 procent tevreden met hun leven. In 2019 was dit 88 procent en 86 procent. De meeste jongeren, 97 procent, hadden in 2020 minstens elke week op de een of andere manier contact met anderen door hen te zien, te bellen of berichten uit te wisselen. Dit is niet anders dan in 2019. Wel hadden minder jongeren in 2020 dagelijks contact met familie buiten het huishouden (31 procent tegen 38 procent in 2019).

Door: Nationale Zorggids